Service

Service- och reserdelservice

Omständigheter i stenförädlingsfabriker för maskineriet och apparatus är ytterst krävande; vatten, stendamm,luftfuktigheten, mm. Tillverkarna av stenförädlingsmaskiner tar bästa hänsyn till detta,är det ytterst viktigt, till att försäkra maskinernas etc. långvarigast möjligast effektiv funktionerin,är det av högsta prioritet att deras rätt service tas väl hand om.

Kasins Oy. Ab:s helhetsbetonad servicekonseptet innehåller ochså helhetsbetonad, effektiv, kompetent service- och reservdelservice.

 

Monsterings-service

Kasins Oy,Ab:s verksamhetens väsentlig del är likaväl maskinernas och apparaturens mm.monterings- services.
Självklart monterar vi våra egna produkter till kundernas produktionslokaler. Därutöver monterar vi också andra maskiner mm. till produktionsfärdiga för kunden. Vi utför nymonteringar likaväl som nyplaceringar av maskineriet enkig nya behov i kundens produktionsbehover och vilja till att effektivera produktionen.

 

Grundrenoveringar

Vi utför grundrenoveringar till maskiner och apparaturer mm. till stenindustrin.

Nya, moderna lösningar är ofta lämpliga och meningsfulla till att uppdatera och effektivera även äldre maskiner.

Vår erfaren personal planerar och utför moderniseringar av äldre maskiner med hög kompetens.

 

Andvändings-skolning

Effektiv, meningsfull andvändning av produktionsmaskiner och apparatus kräver grundliga kunskaper av produktionspersonal. Detta är ytterst centralt för företagets lönsamhet.

Kasins Oy,Ab:s kunnig, kompetent personal står till Er förfogan i mest allt som handlar om maskinernas och apparaturens effektiva, lönsamma andvändning.

 

Planering av effektiv behärskning av materialflöden

Kasins Oy, Ab:s innovativa och långt erfarna personal planerar vi ständigt till våra kunder effektiva, till hög produktivitet syftande produktionslösningar till materialflödernas idealaste behärskning. Stora ökningar i lönsamhet med effektiva lösningar i produktionen och med klara, tydliga helhetsmässiga lösningar i hela produktionens lay-out!