Kasins Oy Ab

Högklassig kompetens i maskinplanering och- byggning grundar sig på över 20 års erfarenhet i maskinbygget. Av dom ca.15 år specialicerad särskilt till stenförädlingsmaskineri.
Viktig stöd till vår eget högklassigt verksamhet är våra nogrannt utvalda ytterst kunniga sammarbetspartners vems hög kompetens uppskattar vi stort.

Vi levererar stenförädlingsmaskiner- och produktionslinjer med vilka våra kunder kan nå deras egna målsättningar; högre produktionseffektivitet och betydlig ökning i lönsamheten.