• 111.jpg
  • 2193.jpg
  • 2324.jpg
  • 2325.jpg

KASINS OY

Kasins Oy Ab är ett finlänskt företag specialiserad i planering, tillverkning och levering av stenförädlingsmaskiner och -produktionslinjer. Vårt huvudsakliga kundkrets består av företager inom stenförädlings-och betongindustri. 

Grundprincip i vårt verksamhet är kundorienterad, sammarbetsmässig och flexibel verksamhets-modell, med vilket vi kan framkalla till kundens produktionens helhetsmässiga planerings-, realiserings-, uppehållnings- och vidare- utvecklingsservices;individuellt, ifrån kundens verkliga behov:

Vårt omfattande maskin-, och serviurval med högklassigt verksamhet möjligjörs av vårt kompetent och bunden personal.

KONTAKTER

Försäljning, marketing och produktutveckling

Kari Sipilä
Tel. +358 3 8739 820
Gsm: +358 40 555 1354

Projekter, service och after sales

Raine Virta
Tel. +358 3 8739 821
Gsm: +358 400 862 365

Planering

Tel. +358 3 8739 822

Automation planering

Mika Raasakka
Tel. +358 3 8739 823
Gsm: +358 400 559 589


Email: förmamn.efternamn@kasins.fi
Kasins Oy | Veivikatu 12 | 15230 Lahti | Finland
Tel.+358 3 8739 800
kasins@kasins.fi

EU