BLOCKSÅGAR

Blocksågar

Kasins blåcksågar har mycket stadig och vibrationsfri konstruktion. Sågningsrörelse är precisa och jämn, viket försäkrar perfekt sågningsytan. Kasins blåcksågar är pålitliga, långlivande och produktiva.