SLIPMASKINER

Slipmaskiner

Kasins slipmaskiner är syftat speciellt till effektiv, högklassig och lönsam slippning av gravstenar och tunnplattor osv.

Den stadiga stålkonstruktionen försäkrar ytterst effektiv och högklassig slippning och slipresultatet blir av högsta kvalitet.

Redan i planläggning har de olika behover och särskilda kraver i stenbearbetningens vardag, tagits i hänsyn!
Alla mekaniska lösningar är redan förut varit i bruk och visat sig vara ytterst bra fungerande i praktiken.

Eftersom maskinets effektivitet och lönsamheten på stort sätt ändå ligger på användaren, har användarsynpunkten betonats i denna maskinets styrning.

Flexibilitet i produktion är mycket betydande sak i dagens företags lönsamhet!