BEAR 1200 Slipmaskin

Titta PDF

Grindbear 1200 är syftat speciellt till effektiv, högklassig och lönsam slippning av gravstenar och tunnplattor osv.

Egenskapligt till Grindbear är dess minimala utrymmesbehovet, särskilt jämnförd med slipningsarealets utvidning! Den stadiga stålkonstruktionen försäkrar ytterst effektiv och högklassig slippning och slipresultatet blir av högsta kvalitet.

Redan i planläggning har de olika behover och särskilda kraver i stenbearbetningens vardag, tagits i hänsyn! Till gejdarnas, lagreringens, skyddiningens- och korrosionshållbarheten har särskild uppmärksamhet lagts i. Alla mekaniska lösningar är redan förut varit i bruk och visat sig vara ytterst bra fungerande i praktiken.

Eftersom maskinets effektivitet och lönsamheten på stort sätt ändå ligger på användaren, har användarsynpunkten betonats i denna maskinets styrning. Användaransluttningen (styrningen och slipprogrammengarna)är de senaste på marknaden, vilka redan har visat sig vara ytterst bra och enkla att komma i tu med. Bland annat den grafiska displayn möjliggör åsskådliga och enkla att använda,menyer för inmatning av slipprogrammer och de data (tex. stenmått osv.) maskinet behöver!

Olika stenformar programmeras med Teach-in. Programmering är ytterst snabb och enkel. Man följer stenarnas kantar med joy-stick, och riktas teach-in punkter av vatten spruta. Punkter programmeras in med tryckknapp. Rektangel sten behovs bara två korsvisa teach-in punkter! Till oregelbunden stenar kan sättas flera teach-in punkter som maskinen följer under slipning.

Slipmaskin Grindbear 1200:
· Kompakt storlek, men omfattande slipningsområde.
· Briljant maskin till små och mellan storleks företag, och framstående medhjälppare till större företag.
· Bara lätt fundament behovs
· Snabb installation
· Pålitligt kontroll och tydlig display; lätt att använda.
· Anpasslig i produktion med mångsidiga funktion.
· Stadig konstruktion
· Pålitlighet och högklassig slipresultatet med bra kapasitet.
· Lönsamhet med mindre investeringsnivå.

Tekniska data:
Slipspindelns hastighet 450 r/min
Sliphuvudets diameter 410 mm
(granit sliphuvud med oscillation)
Antal slipsegmenter 5 st.
Slipenhetens effekt 7.5 kW
Justerbar undertrycket 0-6 bar
(balanserar verktygsvikten)
Justerbar sliptryck 0-6 bar
Sliphuvudets vertikalrörelse 160 mm
Broförflyttnings hastighet 1-9 m/min
Slipkälkens hastighet 1-9 m/min

Slipbredd (standard) 1200 mm
Sliplängd (standard) 3000 mm
(kan tillsättas även efteråt)

Utrymmsbehovet:
* bredd 2150 mm
* längd 4150 mm
* höjd 1800 mm
Totalvikt ca. 1000 kg

Ansluttningseffekt: 10 kW
Vattenbruk: ca. 20 ltr/min
Tryckluftsbehovet: 6 bar

Maskinfärget: Blå(RAL5012)
Elsystemet: 400V±10%,50Hz±1% IP54
Användningstemperatur: +5º - +35ºC.
Kontroll panel: På vänstra sidan
Ansluttningssida: På högra sidan bakom
Maskinet förfyller EU- direktiver och har CE-märkning