Block Cutter

Aihiosaha Block Cutter

Sahausjärjestelmä lankkujen sahaukseen lohkareesta. Sisältää sahauksen, automaattisen jätteenpoiston ja tarvittaessa myös päidenoikaisun ja varastoinnin.

Sahassa on kaksivaunu järjestelmä, jolloin toinen vaunu on purettavissa ja ohjelmoitavissa, kun toista sahataan.

Jätteenpoistojärjestelmä on ainutlaatuinen maailmassa mahdollistaen koneen turvallisen käytön.

Kerromme mielellämme lisää sahausjärjestelmästä.