ERIKOISKONEET

Erikoiskoneet

Kasins Oy:n pitkäaikainen kokemus kivenjalostuskoneiden sekä tuotantolinjojen suunnittelusta ja valmistuksesta näkyy myös vahvana erikoisosaamisena. Tämä osaaminen ja toiminnan joustavuus on toimintamme kulmakiviä.

Kasins Oy on toteuttanut lukuisia yksilöllisiä tuotantokoneita ja –kokonaisratkaisuja asiakkailleen. Innovatiivisuuden ja kokemuksen yhdistäminen sekä kokonaisvaltainen sitoutuminen asiakkaidemme erilaisiin tarpeisiin ovat avainasemassa erikoiskoneiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Yksilölliset kone- ja laiteratkaisut syntyvät aina tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Te tiedätte tarpeet ja tavoitteet; Me toteutamme ne!